Helle Wium  

Harlev, Aarhus  

 

Hvorfor Alternativet?

Særligt værdierne: Ydmyghed, Empati, Gennemsigtighed, Generøsitet, og Mod.

Tre bundlinjer. Langsigtet politik – også for kommende generationers bedste.

Nyskabende idéer – nye måder at gøre tingene på. Den samlende humanisme.

 

MINE MÆRKESAGER  

Helle Wium

51 år, bor i Harlev vest for Århus, gift, mor til teenage-drenge, levnedsmiddelforsker.


Hvorfor Alternativet?

Særligt værdierne: Ydmyghed, Empati, Gennemsigtighed, Generøsitet, og Mod.
Tre bundlinjer. Langsigtet politik – også for kommende generationers bedste.

Nyskabende idéer – nye måder at gøre tingene på. Den samlende humanisme.

Personlige motivation/årsag til at ville være aspirant/kandidat?

At præsentere kvinder med børn indenfor politik, at lære om demokratiet, at bidrage til samfundet med det jeg ved, er og har lært igennem livet (forskning indenfor levnedsmidler, børn, familie, langsigtet helhedstænkning), at udveksle/’være i live’ sammen med andre, at bruge mig selv godt/gøre en forskel, at give/modtage meningsfuldt liv, at føle mig og den gruppe jeg tilhører repræsenteret i Folketinget - gerne også i den danske regering.

Personlige mærkesager ved folketingsvalg?

- Tre bundlinjer

- Investering i børn/unge: omsorg, trivsel, nysgerrighed, kammeratskab, uddannelse.

- Fleksibelt inddragende arbejdsmarked – hvor alle bidrager efter evne og lyst: Borgerløn?

- Stabilisering af boligpriser – mindskelse af ulighed – aflevering til næste generationer.


Ordførerskaber jeg helst vil bestride i Folketinget?

1) Børneordfører; 2) Fødevareordfører; 3) Uddannelses- og forskningsordfører; 4)

Undervisnings-ordfører; 5) Ungdomsuddannelsesordfører; 6) Boligordfører; 7)

Familieordfører; 6) Ligestillings-ordfører.


Politisk aktivisme?

Inspireret af Liv Gro Jensen, Byrådsmedlem i Aarhus Byråd: Gro har en meget aktivistisk tilgang til det at arbejde med medlemmer/frivillige. Vil gerne lære af Gro. Lytte sammen med andre mennesker, hvad der er vigtigt. Bringe visioner til live ved sammen med andre at diskutere og statuere gode eksempler.

smiley.png
HELLE WIUM
 

TELEFON 51 43 86 87  
HWIUM@HOTMAIL.COM