Mira Issa Bloch
   

Mira Issa Bloch

Skanderborg


En stemme for dem der har mindst
og dem der har de største udfordringer

MINE MÆRKESAGER

Jeg har ”noget på/fra hjertet”, jeg gerne vil bidrage med.

Jeg er 47 år og et aktivt, nysgerrigt og livsglad menneske. Jeg er mor til 3 teenagere. Jeg er uddannet socialpædagog, psykoterapeut og projektleder. Jeg har arbejdet med mange socialt udsatte grupper bla. psykisk syge og misbrugere. 

Socialpolitik er et af de områder, hvor jeg ønsker at skabe forandring. Jeg er politiker. Men mest af alt er jeg et menneske, der har oplevet og arbejdet såvel professionelt som frivilligt med mennesker på kanten i mange år.

Jeg har en mission om at være med til at skabe bedre vilkår for dem, der har brug for det. Dybest set har vi alle brug for det samme: Gode relationer, tryghed, varme, kærlighed, mad og muligheder for at udvikle og udfolde vores potentiale. Vi har brug for at være noget for andre og blive samlet op, når vi falder.


Jeg er god til at få nye gode ideer’. Gode, nye ideer, er det der skaber forandringer. Jeg ønsker forandring. Jeg ønsker et mere bæredygtigt samfund for vores jord og mennesker. Alt for mange føler sig presset til at præstere og være perfekte. Vi har et samfund, hvor det i høj grad handler om, hvad du kan og ikke hvem du er.


Jeg ønsker at være der i mit liv, hvor mit fulde potentiale krydser, der hvor jeg kan være til størst glæde for jorden og de mennesker, der bor her. I Alternativet og i det at være politiker, har jeg fundet det sted. Jeg er meget glad og dybt taknemmelig. Mit politiske mål er at skabe rammer og de bedste muligheder for, at flest mulige finder deres unikke talent og får mulighed for at udleve deres potentiale.

Det ligger mig inderligt på sinde at være en stemme for dem der har mindst og har de største udfordringer. Jeg vil sikre, at deres stemme er tydeligt repræsenteret i Alternativet. Alternativets socialpolitik skal højt på dagsordenen. Vi skal endnu tydeligere fokusere på at plante et socialt håb. Alle mennesker skal mødes med respekt og tillid og en tro på, at de er/kan noget. Vi skal have fokus på, hvad den enkelte vil og hjælpe med de udfordringer, der står i vejen.

Det skal vi for at skabe mulighed for, at alle kan udfolde og udvikle sit helt særlige talent. Vi skal investere i mennesker. Det skal vi med penge, viden, tid og omsorg. Vi skal skabe gode rammer for trivsel. Det skal vi, fordi mennesker der trives, har overskud til at bidrage og skabe sig et meningsfyldt liv, og fordi vi har et medmenneskeligt ansvar.

Derudover betaler det sig faktisk også rent økonomisk. Mistrivsel koster milliarder! Investeringer i mennesker er det nye sorte. Mange føler sig ensomme og ude at fællesskabet. Mange lader sig presse ind i et hamsterhjul. Der er stor fokus på vækst. Jeg mener vi er rige nok, det handler bare om at omfordele.

Jeg tror vi går glip af noget meget vigtigt alle sammen, hvis ikke vi hjælper hinanden til at blive de bedste versioner af os selv? Lykkeforskningen viser, at det at gøre noget for andre, giver den største lykkefølelse. Så at hjælpe en anden til at udfolde sit talent, er en total win win situation = to ”lykkelige” mennesker og et samfund, som ikke skal bruge helt så mange penge på mennesker, der ikke trives.


Jeg tror vi som medmennesker godt kan blive bedre til at hjælpe hinanden, men også blive bedre til at bede om hjælp. Det er min tro og vision, at i fremtiden vil vi som medmennesker overtage nogle af de hjælpefunktioner, som samfundet har. Her tænker jeg på, at vi kan blive bedre til at turde spørge ind til hinanden, dele smerter, ensomhed og angst med hinanden. Vi kan blive bedre til at involvere os og bruge

tid med hinanden. Vi skal skabe et samfund, med mere tid og overskud til hinanden, med en arbejdsuge på 30 timer.


Skab god karma! Hvis du en skønne dag selv har brug for hjælp, er der måske et venligt medmenneske, der rækker dig en hånd. De stærke er dem, der hjælper de andre.​

Kærligst Mira Issa Bloch

smiley.png

MIRA ISSA BLOCH
 

TELEFON 27 49 89 24  
MIRA.ISSA@ALTERNATIVET.DK