Niels Christiansen  

Aarhus  

 

Mangfoldighed kommer ikke af sig selv

Jeg hedder Niels Christiansen, er 27 år, og er uddannet folkeskolelærer. Derudover er jeg autist, og er altså en del af et mindretal, som er meget dårligt repræsenteret i folketinget. Oprindeligt kommer jeg fra Ærø, og er seneste kapitel i en lang sømandsslægt.

 

MINE MÆRKESAGER  

Motivation

Min personlige motivation for at stille op til folketinget er, at jeg ønsker at gøde jorden for mere mangfoldighed. Jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan man kan forsøge at skabe et samfundsfællesskab uafhængigt af arbejdsfællesskabet, hvor alle kan føle, at de skaber værdi for sig selv og andre.

Jeg er i det hele taget meget optaget af lighed og ligeværd. Ydermere synes jeg, at jeg er god til at finde konkrete løsninger, og her er jeg ofte mere optaget af de trædesten vi skal henover, på vores vej mod visionen om det bæredygtige samfund, end jeg er af selve målet. Den grønne omstilling kan nemlig ikke implementeres på en dag.

Jeg synes endvidere at jeg er god til at søge og finde kompromiserne, og selvom vi må forhandle os frem i tinget, mener jeg at det er vigtigt, at vi får gennemført noget politik. Jeg er samtidig af den overbevisning, at bevægelsen kan få mange flere ting igennem. Jeg tror blandt andet det ville rykke meget, hvis hele bevægelsen skiftede til nogle bæredygtige banker, så ingen Alternativet-medlemmer er kunder hos Danske Bank eller Nordea.

Personlige mærkesager

Mine personlige mærkesager er først og fremmest handicapområdet, og implementeringen af tiltag, der vil fremme et mangfoldigt arbejdsmarked samt inkluderende uddannelsesinstitutioner, så Danmark også bliver klassens duks, når det kommer til at overholde FN´s handicapkonvention.

Pengepolitik interesserer mig også meget, og tilhører således ”Gode penge”-segmentet. Derved ikke sagt, at Gode Penge nødvendigvis har ret i alt, men en stabil finanssektor er altafgørende for en bæredygtig omstilling af vores samfund.


Endvidere er jeg meget optaget af økonomisk ulighed og fattigdom. Slutteligt er jeg også optaget af, hvordan danskerne får et mere bæredygtigt forbrug, uden nødvendigvis at lave i massevis af forbud.


Favorit-ordførerskaber

1. Ordfører for handicap- og skæve eksistenser

2. Ordfører for sammenhængskraft

3. Ordfører for mindre bureaukrati og enklere liv

Politisk aktivisme

Dette er for mig oplysning, opbakning ved arrangementer (Også demonstrationer), samt de ting man selv kan gøre i det daglige, såsom at forbruge bæredygtigt, skære ned på kødet, cykle i stedet for at tag bilen etcetera. For at vide hvor man skal kæmpe sine slag, er man også nødt til at være opmærksom på, hvad der rører sig ude i samfundet, for at kunne adresserede den frygt eller de ønsker, som vi kan være fælles om at løse.

Hvorfor Alternativet?

Det som er fedt ved Alternativet, er helhedssynet. Å kommer ikke bare med en masse værdibasserede mærkesager, men med reelle løsninger på grundlæggende problemer. Det går jeg meget op i, og søger derfor også at undgå, at tale personsager og andet støj. Det leder os til mine favoritværdier- og dogmer. Jeg vægter i høj grad ydmyghed og generøsitet, da jeg godt kan lide når folk ikke har alt for spidse albuer. Det er noget jeg virkelig vil overveje, hvis jeg skal føre valgkamp. For en valgkamp skal være sjov – både for kandidatkollegaer, medlemmer og folk fra andre partier.


Alle seks dogmer er selvfølgelig centrale, men jeg er nok mest på nummer 6. ”Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås”, for jeg synes at åbenhed om mellemregningerne er rimelig essentielt. Derfor er jeg også fan af, at vores MF´ere livestreamer gruppemøderne.

smiley.png

NIELS CHRISTIANSEN
 

TELEFON XX XX XX XX  
NIELS.CHRISTIANSEN25@GMAIL.COM