Nilas, gade-POLA, 2015.jpg                      Nilas Bay-Foged

 

TILLID og TRIVSEL TIL SKOLE OG UDDANNELSE 

Det er bydende nødvendigt, at vi siger 'nok er nok' til den politiske detailstyring og de ødelæggende besparelser, som har præget skole- og uddannelsesområdet. Jeg ønsker at sætte vores skoler og uddannerlser fri, og samtidig støtte og styrke hele området.

TILLID: Politisk skal vi vise tillid til alle landets dygtige lærere og undervisere, og fremfor at detailstyre alt fra lektiehjælp, skolelængde og bevægelse, ja sågar fraværsregler og lærernes egen(!) forberedelse, skal vi fra politisk hold vise tillid. Og vi skal tildele nok ressourcer til området, så lærerne kan skabe både trivsel, dannelse og læring. 

TRIVSEL: Politisk skal vi også ændre fokus!  Fremfor nationale test og ensretning, er det langt vigtigere med god trivslen blandt vores børn og unge, men også blandt lærere og undervisere. Vi skal have knækket kurven når det gælder områder som psykisk mistrivsel og behov for specialundervisning, for vores skoler og uddannelser skal ikke blot proppe viden ind i hovedet på vores børn og unge, men danne og forme dem til hele mennesker. 

MÆRKE- OG HJERTesager 

UDDANNELSE: Vi vil kaste fremdriftsreformen og uddannelsesloftet på porten, og vi vil afskaffe nationale tests i folkeskolen. Alle tre ting presser og stresser børn og unge, og de er del af den omklamrende kontrol- og detailstyring, som slider på både lærere og elevers trivsel.

Vi vil skrive bæredygtighed ind i folkeskolens og ungdomsuddannelsernes formålsparagraf, så elever uddannes til at være medskabere af et bæredygtigt samfund. Og vi vil styrke undervisning i iværksætteri, kreativitet og medborgerskab, og løfte erhvervsuddannelser både økonomisk og fagligt.

 

GRØN OMSTILLING: For Alternativet er den bæredygtige omstilling altafgørende. Fra den bedst tilgængelige videnskab har vi fået 12 år til at omstille til et samfund, der ikke bare udleder mindre CO2, men i tillæg sætter et positivt aftryk på klima og miljø. Blot 2 år har vi fået til at vende det drastiske fald i biodiversitet til fremgang for en rig og mangfoldig natur. Og kravet til ambitionsniveau er ikke til at tage fejl af: Vi SKAL op på mindst en femdobling af det, som verdens lande hidtil har forpligtet sig til ifht. Parisaftalen.

Samtidigt arbejder vi for en gennemgribende omstilling på det sociale område. Vi ønsker et lige, frit og kreativt samfund, og vi arbejder for et opgør med ulighedsskabende reformer og konkurrence-samfundet som ideal. Rovdriften på både natur og mennesker skal være fortid!

 

IVÆRKSÆTTERI: En grøn omstilling er også afhængig af, at Danmarks iværksætterere og erhvervsliv bidrager til den bæredygtige omstililng. Derfor har vi selvfølgelig også forslag, som er målrettet disse: 

 

“Med seriøse ambitioner for en bæredygtig omstilling, er det helt afgørende med en fundamental tillidsdagsorden. Kun sådan kan vi som samfund frisætte alle de erfaringer, idéer og den handlekraft, som i dag bliver kvalt af kontrolkultur og politisk detailstyring.” 

 

Tag en kandidat-test


Nilas Bay-Foged

Nilas Bay-Foged.jpgSiden 2008 har jeg arbejdet med iværksættere og bæredygtighed som projektleder på RUC og som medstifter af kontorfællesskabet Impact HUB for iværksættere og virksomheder med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Med centrum-venstre-tænketanken Cevea har jeg lavet politisk sommerhøjskole og meningsdanneruddannelse. Siden 2011 har jeg som politisk aktivist arbejdet med Uffe Elbæk og siden 2013 har jeg udfyld flere forskellige roller i Alternativet - senest som forperson i hovedbestyrelsen.

Jeg var med til at stifte Alternativet i 2013 af den åbenlyse årsag, at dansk politik manglede ambitioner og viljekraft især indenfor den bæredygtige omstilling og den politiske kultur. Siden har jeg arbejdet med politiske laboratorier og den interne uddannelse, og senest har jeg bestridt posten som forperson for Hovedbestyrelsen.

I dag arbejder jeg med mobilisering af frivillige hos VedvarendeEnergi, og de seneste år har jeg undervist på Brandbjerg Højskole, hjulpet med fødslen af Samskabelsesbevægelsen, arbejdet med Samsø Energiakademi, samt holdt foredrag og workshops for ungdomsorganisationer, NGO’er og fagforeninger.

Læs mere om mig på AlleOs og LinkedIn.