Peter Barner Steinbrenner  

Rask Mølle, Hedensted
 

Hvorfor vil jeg gerne stille mit kandidatur til rådighed for Alternativet?
Jeg er ikke helt grøn - aldersmæssigt: 63 år med en fantastisk livserfaring og lyst til at bruge den i Folketinget, da jeg gerne vil arbejde for mange af Alternativets mærkesager.​

MINE MÆRKESAGER  

Hvorfor vil jeg gerne stille mit kandidatur til rådighed for Alternativet? Jeg er ikke helt grøn - aldersmæssigt: 63 år med en fantastisk livserfaring og lyst til at bruge den i Folketinget, da jeg gerne vil arbejde for mange af Alternativets mærkesager.


Jeg er, som rigtig mange medlemmer tidligere “rød vælger”. Jeg valgte Alternativet fordi, jeg nærlæste partiprogrammet - og faldt for formuleringen: (husket). 

Alternativet er ikke et parti, der står fast på sine meninger, hvis andre kan overbevise os om, at deres mening, viden holdning er fornuftig. Altså: vi er et parti, som går i dialog med andre for at nå frem til gennemtænkte og vurderede synspunkter.

Jeg går stærkt ind for alternative energiformer, som ikke forurener vores verden - og giver vore efterkommere en “ren verden”, som energimæssigt, produktionsmæssigt og fødemæssigt tager hensyn til en renere og sundere fremtid for alle.


Jeg interesserer mig meget for uddannelse, sociale vilkår, arbejdsmarkedsområdet og i den forbindelse de bedste vilkår for ungdommens muligheder i deres studie- og erhvervsvalg – og ikke mindst deres levevilkår - både socialt og økonomisk. Jeg har også stor interesse i EU, hvorfor jeg også gerne vil stille op til Europaparlamentsvalget.

Jeg oplever et parti, som ofte spørger medlemmerne om deres mening i politiske områder/emner på Christiansborg. Et initiativ, som er med til at engagere og få medlemmerne til at føle et medansvar for de beslutninger, som de folkevalgte træffer! Altså ser jeg MF ́s rolle som beslutningstagere, der sørger for at medinddrage medlemmerne. Utroligt positivt virkeligt “Alternativt”. Det er ligeledes vigtigt at MFérne kommer ud til sine vælgere, så meget det er muligt, så kontakten mellem medlemmerne og Folketingsarbejdet får en direkte relation.


Min baggrund bygger på et aktivt arbejdsliv, et aktivt fagligt engagement (fagforeingsarbejde) og et aktivt fritidsliv (sportsudøver i mere end 40 år) , formand i lokal idrætsforening. Jeg har via mit arbejde m.m. et ret stort netværk i både Hedensted og Horsens Kommune - altså mulige stemmer! Jeg har altid interesseret mig for politik - og undervist i det i snart 40 år. Jeg er nu klar til at lægge mit arbejde partipolitisk efter en del års opfordring og overvejelser. Jeg evner en god kommunikation og fornuftig debat omkring mange emner.

smiley.png

PETER BARNER STEINBRENNER
 

TELEFON 40 10 41 61  
PBS@HORSENSHFOGVUC.DK